Kategorie
Drzwi drewniane, zewnętrzne, itd. Okna - przegląd Zaprojektuj mieszkanie

Piękny ogródek na najwyższym piętrze bądź zielony dach naszego bloku mieszkalnego

Inwestorzy są zobowiązani zrekultywować tereny zniszczone podczas prac budowlanych. Mogą posadzić drzewa w pobliżu wybudowanych bloków bądź zazielenić trawniki pomiędzy nimi. Ciekawym rozwiązaniem mogą być też dachy zielone. Najczęściej stosowanym pokryciem budynków mieszkalnych jak również innych obiektów publicznych jest styropapa. Ciekawą alternatywą dla tego rodzaju pokrycia dachowego są dachy zielone.