Profesjonalne wykorzystanie analiz geodety. Poczytaj najważniejsze wiadomości

Geodezja to dyscyplina badawcza mająca istotne znaczenie w przynajmniej kilku strefach życia i gospodarki. Działalność geologa bazuje na planowaniu i dokonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych, przygotowywaniu raportów z wyników, aktualizacji danych oraz innych zadaniach niewymienionych powyżej a niezbędnych.
Geodezja to dyscyplinanauki mająca zauważalne znaczenie w różnych płaszczyznach życia i biznesu. Działalność geologa bazuje na projektowaniu i dokonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych, tworzeniu zestawień wyników, aktualizacji danych oraz pozostałych działaniach niewymienionych powyżej a niezbędnych.

pomiar

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.

Geodezja ma za zadanie opisywanie rozmiarów i kształtu Ziemi, określaniem jej powierzchni, złóż i infrastruktury podziemnej, wyznaczaniem danych terenów lub obserwacją przestrzennego wykorzystania określonego obszaru. Zawód geodety ma w związku z tym spore znaczenie również poza zagadnieniami samej nauki. Efekty pracy geodety znajdują zastosowanie na przykład w budownictwie, zarówno publicznym jak i prywatnym. Tak planowanie, projektowanie jak i budowa budynku wymaga precyzyjnego określenia map terenu (również wysokościowych) a następnie wyznaczenia gotowego projektu na gruncie. Na koniec ważne jest zweryfikowanie przez geodetę zgodności z planami danego projektu.

Czy poszukujesz na stronie system sygnalizacji pożaru czegoś niezwykle zajmującego? Zachęcamy zatem do kolejnego artykułu. Należy tylko kliknąć w poniższy link.

Rozwój technologii informatycznych udostępnił dodatkowe, nowe szanse w geodezji i nie chodzi tu o możliwość wyszukania w Google hasła „geodezja we Wrocławiu”, ale raczej o rozwój technologii pomiaru oraz systemów informacji przestrzennej.

Tak jak każda nauka również geodezja ma swoje osiągnięcia i innowacje. Przykładem takiego osiągnięcia w Polsce w obszarze technologii geodezji jest uruchomiony w 2008 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii system ASG-EUPOS. Pozwala on określić w czasie rzeczywistym, z dokładnością do kilku centymetrów lokalizacje obiektów w przestrzeni bazując na obserwacjach satelitarnych systemów nawigacyjnych.

Z nowinek dotyczących przepisów prawa dotyczących geodezji jednym z najnowszych zapisów są te z 9 listopada 2011 roku precyzujące standardy techniczne pomiarów geodezyjnych sytuacyjnych i wysokościowych. Wypisane są problemy indeksowania i podziałów gruntów i nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, postępowań sądowych, zagospodarowania terenu oraz pomiarów niezbędnych podczas realizacji projektów budowlanych.

Więcej informacji oraz oferty usług można znaleźć na stronie Geopoint – wrocławscy geodeci.


Wyświetl większą mapę