Tag Archive: miejsca

miejsca

W obrębie każdego państwa są rejony, gdzie bardzo chętnie wybierane są somy. Rzecz jasna zaliczają się do nich większe miasta. Wiele osób przybywa do dużych miast, by tam szukać pracy i mieszkania. Tendencja ta funkcjonuje jednak także w odwrotną stronę; ludzie uciekają z wielkich, ciasnych metropolii do mniejszych lub wyprowadzają się na wieś.