Charakterystyka energetyczna – chronienie środowiska w Twoim domu

Certyfikaty energetyczne są oceną poziomu jakości budynku lub mieszkania. To dokument, który może wydać jedynie profesjonalista. Opisuje ilość energii koniecznej do pokrycia zapotrzebowania związanego z użytkowaniem budynku bądź pomieszczeń. Do elementów zapotrzebowania na energię wchodzą: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.
Świadectwo energetyczne jest weryfikacją jakości użytkowej i rynkowej budynku lub lokalu. To dokument, który ma prawo wystawić jedynie specjalista. Przedstawia zapotrzebowanie energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku bądź lokalu. Do elementów zapotrzebowania na energię wlicza się: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.

Regulacją z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy prawo budowlane (czytaj: Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – 15 październik 2009 r) (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) uregulowano zagadnienie świadectw energetycznych dla nieruchomości o różnym zastosowaniu, a także ich samodzielnych części. Ustawa implementuje regulację 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Regulacja stanowi część polityki energetycznej UE. Jej rolą jest zmniejszenie zużycia na energię, działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego (aby chronić środowisko sprawdź też nowoczesne instalacje elektryczne IQ-Building Kraków).

Nowe regulacje położyły nacisk na zbytnie spożytkowanie energii i jej źródeł. Idea oszczędzania energii, oraz wszechobecne dążenie do rozwoju zrównoważonego przekładają się na działania na różnych szczeblach.

Autor: UBM

Najniższym szczeblem działań jest podmiot prywatny (właściciel, posiadacz, inwestor). Koszt eksploatacji warunkuje komfort użytkowania obiektu. Stanowi o nim m.in.: sposób wykorzystania energii, powierzchnia budynku, typ budulców z których został wykonany, gatunek potrzebnej energii, rodzaj ogrzewania, jakość izolacji przegród i wiele innych faktorów mogących wpłynąć na zwiększenie zapotrzebowania na energię (iq-building.com.pl/).

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości składa się z czterech stron.

Czy pragniesz zdobyć nowe informacje na omawiany wątek? Jeśli tak, to zobacz, jakiego typu komunikaty zawiera solidna witryna, z pewnością również Cię zainteresują.

Czas, na który dokument jest wystawiany, jest nie większy niż 10 lat. W ostatniej części dokumentu mieszczą się rekomendacje dotyczące możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego. To najistotniejszy element dokumentu obejmujący wskazówki stwarzające opcję na zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do eksploatacji budynku. Budynek energooszczędny ma wyższą wartość rynkową, przy tym jest proekologiczny i niedrogi w eksploatacji.